Cmentarz parafialny

Kościół zawsze uważał cmentarze gdzie spoczywają ciała zmarłych za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych (KPK, kan. 1205 – 2013, 1240 – 1243).

Regulamin Cmentarza

 1. Cmentarz w Zabratówce jest własnością Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej.
 2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim przy współpracy zRadą Parafialną
 3. Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy zachować spokój i uszanować jego świętość.
 4. Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza wszelkimi pojazdami, chodzenia po grobach bez zezwolenia administratora oraz wprowadzania psów i innych zwierząt.
 5. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu oraz opłaty z tym związane uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć oryginał Aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
 6. Dysponent(opiekun grobu) jest zobowiązany do stałej troski o wygląd grobu lub nagrobka oraz bezpośredniego jego otoczenia.
 7. Budowa, miejsce i wymiary nagrobków i grobowców oraz remonty można wykonywać po uzgodnieniu z administratorem cmentarza. Nagrobki i grobowce nie mogą przekraczać ustalonych wymiarów, a także nie mogą utrudniać dostępu do innych grobów.
 8. Administrator cmentarza wyznacza osobę nadzorującą i odpowiedzialną za wykonane prace remontowo-budowlane(Wiesław Czarnota – Zakład Pogrzebowy ALFA z Błędowej).
 9. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika (nagrobka), likwidację grobu, sadzenie drzew czy krzewów.
 10. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót lub powstałe szkody na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialna jest osoba posiadająca uprawnienia do grobu.
 11. Zabrania się pozostawiania i wyrzucania śmieci na cmentarzu i jego obrzeżach.
 12. Dodatkowe informacje na temat cmentarza, które nie zostały zawarte w regulaminie można uzyskać u Proboszcza Parafii.

                               Administrator cmentarza wraz z Radą Parafialną.