Uroczystość przyjęcia I Komunii Świętej

Pierwsza Komunia Święta jest doniosłą chwilą na drodze duchowego rozwoju dziecka. Pan Jezus przychodzi do czystych, dziecięcych serc, podarowując im szansę na nowe, lepsze życie. Karmi swoją miłością i daje nam w ten sposób siłę, byśmy i my umieli kochać. Dzięki temu nasza radość już tu, na ziemi, będzie wielka.

W tym roku dzieci z naszej parafii przyjęły Pana Jezusa do swego serca w niedziele 30 maja na Mszy św. o godz. 12.00. Uroczystościom przewodniczył ksiądz proboszcz Władysław Stachnio.  Do ołtarza Pańskiego przystąpiło 12 uczniów z klasy III  i  5 uczniów z klasy IV.  Niech to wielkie wydarzenie wyryje niezatarte piętno w ich życiu, aby zawsze kochały Jezusa, jak najczęściej gościły Go w swoim sercu i były wierne Jego nauce.

Wszystkim dzieciom życzymy, by na zawsze zaprzyjaźniły się z Jezusem!