Termomodernizacja Kościoła

Dnia 1 czerwca 2020 r. przystąpiono do prac termomodernizacyjnych naszego kościoła.

Wykonywała je lokalna Firma: Podkarpacka Agencja Doradztwa Energetycznego – Tadeusz Dykiel, wyłoniona na drodze przetargu.

Koszt inwestycji: 470 000 zł.  Parafia pozyskała dotacje – środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach projektu: „Poprawa Jakości Powietrza” w kwocie 350 000 zł.


Kościół docieplono styropianem

Wymieniono okna zewnętrzne

Zamontowano drzwi zewnętrzne

Wykonano instalację ogrzewania podłogowego

Położono płytki podłogowe